• 50% zľava zo súdneho poplatku

  Založenie spoločnosti

  Prenechajte komplikovaný proces založenia spoločnosti na odborníkov a ušetrite si energiu a čas na rozvíjanie vlastných aktivít. Naša spoločnosť pracuje pod záštitou advokátskej kancelárie a opiera sa tak o dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti.

  Viac informácií
 • 50% zľava zo súdneho poplatku

  Zmeny v spoločnosti

  Zmena konateľa
  Zmena sídla
  Zmena spoločníka (Prevod obchodného podielu)
  Vymenovanie / odvolanie prokuristu
  Zvýšenie / zníženie základného imania
  Vymenovanie / odvolanie / zmena členov dozornej rady

  Viac informácií
 • Registračné sídlo pre Vašu spoločnosť už od 29 EUR / mesačne

  Virtuálne sídlo

  súhlas so zápisom nami ponúkanej adresy do obchodného registra
  príjem a notifikácia Vám adresovanej pošty
  notifikácia o doručení pošty emailom
  pravideľné preposielanie doručených zásielok poštou
  označenie schránky
  zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a štátnymi orgánmi

  Viac informácií

A I K I M I V advokátska kancelária s.r.o.

Táto webová stránka prezentuje služby ponúkané Advokátskou kanceláriou JUDr. Veroniky Lackovej, MBA.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, MBA Vám ponúka právne služby v rôznych oblastiach slovenského práva.

Jedinečný prístup k zákazníkom

Spoluprácou týchto subjektov Vám pomôžeme pripraviť sa na neustále meniace sa ekonomické prostredie a minimalizovať tak Vaše straty a prípadné riziká. Všetko pod jednou strechou. Práve preto sme vytvorili samostatnú vetvu s tímom ľudí a spolupracovníkov, expertov, ktorí sa na oblasti nášho pôsobenia špecializujú.

Prevažnú časť služieb, ktoré poskytujeme zastrešujeme našimi kmeňovými pracovníkmi. Niektoré naše služby však vyžadujú expertov pre danú oblasť. Preto už dlhodobo a intenzívne spolupracujeme s notárskymi a exekútorskými úradmi, účtovnými a daňovými poradcami a inými špecialistami.

Aká je naša vízia?

Náš projekt Predaj s.r.o. sa zameriava na skupinu služieb, ktorým dokonale rozumieme. Podpisom dokumentov náš vzťah s klientom nekončí. Neustále sa snažíme nájsť tie najvhodnejšie riešenia pre Vašu spoločnosť. Navyše disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, čím šetríme náklady našich klientov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti

založenie s.r.o.
založenie a.s.
založenie v.o.s.
založenie SE
založenie družstva
založenie občianskeho združenia
založenie nadácie
založenie organizačnej zložky

Zmeny v spoločnosti

Zmeny v spoločnosti

prevod obchodného podielu
rozdelenie obchodného podielu
zmena konateľa
zmena sídla
zvýšenie a zníženie ZI
vymenovanie / odvolanie prokuristu
vymenovanie / odvolanie / zmena členov dozornej rady

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo

súhlas so zápisom nami ponúkanej adresy do obchodného registra
príjem a notifikácia Vám adresovanej pošty
notifikácia o doručení pošty emailom
pravideľné preposielanie doručených zásielok poštou
označenie schránky

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

spolupráca s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá dozoruje celý proces vymáhania pohľadávky
pravidelné informovanie (emailom, telefonicky) o procese vymáhania pohľadávky

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k likvidácii
podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
právne poradenstvo počas celého procesu likvidácie
Kontaktujte nás

Bazár firiem

Bazár firiem

Potrebujete predať alebo kúpiť spoločnosť?
V bazári firiem nájdete okrem nových aj zabehnuté spoločnosti
Ak si vyberiete, zabezpečíme Vám komplexné služby s predajom alebo kúpou Vašej novej spoločnosti