Založenie Societas Europaea (SE)

Založenie societas europaea - európskej akciovej spoločnostiRelatívne novou právnou formou podnikania postavenou na práve Európskeho spoločenstva, ktorú môžu využívať aj slovenské subjekty je Európska spoločnosť, latinsky „societas europaea“. Jej cieľom je predovšetkým uľahčiťvoľný pohyb kapitálu v rámci cele Európskej únie a zjednotenie právnych noriem obchodných spoločností. Postavenie Európskej akciovej spoločnosti sa určuje predovšetkým právnym poriadkom štátu, v ktorom má svoje sídlo.

Podľa našej legislatívy je Európska akciová spoločnosť právnickou osobou, ktorá je zapisovaná do obchodného registra. Európska akciová spoločnosť môže mať z hľadiska vnútornej správy a riadenia 2 formy:

1.     Dvojstupňový systém riadenia (bežne poznáme z fungovania slovenských akciových spoločností, kedy predstavenstvo vykonáva riadiacu činnosť a dozorná rada plní dozornú (kontrolnú) funkciu),

2.     Jednostupňový (tzv. monistický) systém riadenia (jediný štatutárny orgán (správna rada – min. 3 členná) v sebe kumuluje riadiace a dozorné funkcie bežne vykonávané predstavenstvom a dozornou radou)

Pre viac informácii a výhodách SE  si prečítajte celý článok o európskej akciovej spoločnosti.

Založiť SE je možné nasledujúcimi spôsobmi:

A)    cezhraničné splynutie alebo zlúčenie dvoch a viacerých a.s., z ktorých aspoň dve majú svoje sídla v aspoň dvoch členských štátoch a musia sa spravovať právom iných členských štátov,

B)     založenie SE v podobe holdingu aspoň dvomi kapitálovými spoločnosťami (s.r.o. alebo a.s.), ktoré sa spravujú právom iného členského štátu, alebo ak majú aspoň dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, spravujúcu sa právom iného členského štátu ako zakladajúca spoločnosť,

C)    vytvorením dcérskej spoločnosti obchodných spoločností za rovnakých podmienok ako pri založení holdingovej spoločnosti

D)    premena právnej formy národnej a.s. s formálnym aj materiálnym sídlom na území ES, ak má aspoň dva roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.

Najdôležitejším rozdielom medzi spoločnosťou, ktorá podniká pod právnou formou Európskej akciovej spoločnosti a bežne používanými formami podnikania je, že Európska akciová spoločnosť si môže vybrať krajinu svojho sídla a to v ktoromkoľvek štáte zo všetkých členských štátov EÚ. Európska spoločnosť sa považuje za akúsi nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra v štáte, v ktorom má svoje sídlo. Základné imanie je v minimálne výške 120.000 €. Európska akciová spoločnosť musí obsahovať dodatok „SE“.

Prečo my?

  • celý process založenia Societas Europaea –  SE dozoruje renomovaná advokátska kancelária
  • bezkonkurenčná cena

staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.