Založenie organizačnej zložky

Založenie organizačnej zložky

Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku. Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.

Obdobné postavenie ako odštepný závod má aj iná organizačná zložka, ak zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra.

Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenska vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva pochopiteľne zahraničná osoba, keďže ide o jej organizačnú zložku.

Prevádzkárňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkáreň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie.

Ak máte záujem o založenie organizačnej zložky pod dozorom advokáta, neváhajte nás kontaktovať! Pripravíme pre vás všetky potrebné dokumenty a zabezpečíme zápis do obchodného registra. Navyše disponujeme elektronickým podpisom a tak šetríme Vaše peniaze.

Naša cena za založenie organizačnej zložky zahŕňa:

 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu
 • zabezpečenie vydania Osvedčenia o živnostenskom podnikaní (živnostenské listy)
 • zabezpečenie zápisu do obchodného registra
 • registráciu na daň z príjmu (DIČ) na príslušnom daňovom úrade
 • doručenie výpisu z obchodného registra a osvedčenia o živnostenskom podnikaní priamo na Vašu adresu
 •  právne poradenstvo počas celého procesu založenia s advokátom

Prečo my?

 • ponúkame založenie organizačnej zložky na celom území Slovenskej republiky
 • zabezpečíme vydanie Osvedčenia o živnostenskom podnikaní (živnostenských listov) ktorýmkoľvek živnostenským úradom na celom území SR
 • zabezpečíme zápis do obchodného registra na celom území SR
 • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát
 • môžete si vybrať ľubovoľný počet voľných živností za 0 EUR
 • viazané a remeselné živnosti za polovičnú cenu, t.j. 7,5 EUR
 • naša cena zahŕňa aj poplatok do obchodného registra

Celý proces založenia trvá zvyčajne 15-20 pracovných dní.


staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.