Založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združeniaZakladanie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Združenia sú právnické osoby, ktoré vznikajú registráciou a môžu ich zakladať občania v rôznych formách, ako zväzy, spolky, spoločnosti, kluby, hnutia, odborové organizácie a iné občianske združenia. Účelom založenia občianskych združení je združovanie saRegistrovým orgánom občianskych združení je Ministerstvo vnútra SR. Podmienky týkajúce sa vzniku občianskeho združenia a jeho postavenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členom združenia nemusí byť len fyzická osoba, môže ním byť aj osoba právnická.

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podávať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Zakladajúci členovia sa považujú za prípravný výbor. Návrh na registráciu je podpisovaný členmi prípravného výboru, kde uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Uvádza sa aj informácia, kto z členov, ktorý je starší ako 18 rokov je splnomocnencom a je oprávnený konať v ich mene.

K návrhu na registráciu občianskeho združenia sa pripájajú aj stanovy a to v dvoch vyhotoveniach. Ďalej je potrebné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok sa uhrádza buď kolkami, poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. V prípade, ak je poplatok hradený kolkovými známkami, je dobré ich zaslať v poistenej obálke, predídete tým prípadným problémom. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu a pri platbe prevodom, originál avíza banky, ktorým sa potvrdzuje vykonanie úhrady.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa začne dňom, kedy bol ministerstvu doručený návrh na registráciu a ak nemá žiadne vady. Splnomocnenca prípravného výboru ministerstvo bezodkladne upovedomí o dni začatia registrácie.

Ak máte záujem získať viac informácií, prosím prečítajte si náš článok o registrácií občianskeho združenia.

Naša cena za založenie občianskeho združenia zahŕňa:

  • podanie návrhu na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • pomoc pri príprave stanov občianskeho združenia
  • právne poradenstvo počas celého procesu založenia občianskeho združenia

Prečo my?

  • ponúkame založenie občianskeho združenia na celom území Slovenskej republiky
  • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát

staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.