Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)

Založenie komanditnej spoločnostiKomanditná spoločnosť je právnická osoba, ktorá je založená za účelom podnikania dvomi alebo viacerými osobami. Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri – komanditisti a jeden alebo viac spoločníkov ručí celým svojím majetkom – komplementári. Spoločníkom komanditnej spoločnosti môže byť takisto fyzická osoba ako aj právnická osoba. Komanditná spoločnosť sa zakladá výlučne spoločenskou zmluvou. V spoločenskej zmluve musia byť uvedené nasledovné obligatórne náležitosti: obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby, predmet podnikania, určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí sú komanditisti a výška vkladov jednotlivých komanditistov.

Viac o základných charakteristikách si môžete prečítať v našom článku Komanditná spoločnosť a základné charakteristiky. Ak máte záujem o založenie komanditnej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať! Založenie komanditnej spoločnosti u nás pod dozorom advokáta.

Naša cena za založenie komanditnej spoločnosti zahŕňa:

 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • zabezpečenie vydania Osvedčenia o živnostenskom podnikaní (živnostenské listy)
 • zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • registráciu na daň z príjmu (DIČ) na príslušnom daňovom úrade
 • doručenie výpisu z obchodného registra a osvedčenia o živnostenskom podnikaní priamo na Vašu adresu
 • právne poradenstvo počas celého procesu založenia k.s. s advokátom

Prečo my?

 • ponúkame založenie k.s. na celom území Slovenskej republiky
 • zabezpečíme vydanie Osvedčenia o živnostenskom podnikaní (živnostenských listov) ktorýmkoľvek živnostenským úradom na celom území SR
 • zabezpečíme zápis spoločnosti do obchodného registra na celom území SR
 • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát
 • môžete si vybrať ľubovoľný počet voľných živností za 0 EUR
 • viazané a remeselné živnosti za polovičnú cenu, t.j. 7,5 EUR
 • naša cena zahŕňa aj poplatok do obchodného registra, ktorý v prípade listinného podania predstavuje 331,50 EUR

V prípade Vášho záujmu si môžete doobjednať naše ďalšie služby:


staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.