Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

založenie akciovej spoločnosti (a.s.)Založenie akciovej spoločnosti, ďalej len „a.s.“, sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Akciová spoločnosť sa zaraďuje medzi kapitálové spoločnosti. Povinne vytvára základné imanie v minimálnej výške 25 000 €. Podľa spôsobu založenia bude celá alebo len určitá časť pochádzať priamo od zakladateľov. A.s. za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí.

Verejnou a.s. je spoločnosť, ktorá vydala aj časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, alebo ktorej akcie boli prijaté burzou na obchodovanie.
Súkromnou a.s. sa spoločnosť stáva vtedy, ak  má všetky akcie vydané vo forme akcií na meno, má najviac 100 akcionárov, jej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na trhu cenných papierov, má súhlas 2/3 všetkých akcionárov a spoločnosť rozhodne o tom, že sa stáva súkromnou a.s.. Ak sa spoločnosť stane súkromnou akciovou spoločnosťou, nemusí oznámenie o konaní valného zhromaždenia zverejňovať v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

Akciovú spoločnosť môže založiť jediný zakladateľ iba v prípade, že je ním právnická osoba. Inak ju môžu založiť dvaja alebo viacerí zakladatelia, teda minimálne dve fyzické osoby alebo jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba. Zakladateľským dokumentom pri zakladaní a.s. je zakladateľská listina. Ak a.s. zakladajú viacerí zakladatelia, zakladateľským dokumentom je zakladateľská zmluva. Zakladateľská zmluva/ zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy/ zakladateľskej listiny je návrh stanov.

Pre viac informácii si prečítajte náš článok Založenie akciovej spoločnosti.

Naša cena za založenie akciovej spoločnosti zahŕňa:

 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu akciovej spoločnosti
 • zabezpečenie stretnutia u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej pre založenie akciovej spoločnosti
 • zabezpečenie vydania Osvedčenia o živnostenskom podnikaní (živnostenské listy)
 • zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • zabezpečenie registrácie na daň z príjmu (DIČ) na príslušnom daňovom úrade
 • doručenie výpisu z obchodného registra a osvedčenia o živnostenskom podnikaní priamo na Vašu adresu
 • právne poradenstvo počas celého procesu založenia a.s.

Prečo my?

 • ponúkame založenie akciovej spoločnosti so sídlom na celom území Slovenskej republiky
 • zabezpečíme vydanie Osvedčenia o živnostenskom podnikaní (živnostenských listov) ktorýmkoľvek živnostenským úradom na celom území SR
 • zabezpečíme zápis spoločnosti do obchodného registra na celom území SR
 • zabezpečíme zápis spoločnosti do obchodného registra na celom území SR
 • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát
 • môžete si vybrať ľubovoľný počet voľných živností za 0 EUR
 • viazané a remeselné živnosti za polovičnú cenu, t.j. 7,5 EUR
 • naša cena zahŕňa aj poplatok do obchodného registra, ktorý v prípade listinného podania predstavuje 829 EUR

Lehoty

Celý process založenie akciovej spoločnosti trvá približne 15 – 20 pracovných dní.

V prípade Vášho záujmu si môžete doobjednať naše ďalšie služby:


staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.