Elektronické uloženie listín do zbierky listín

Právna úprava ukladania účtovnej závierky do zbierky listín je obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako aj v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.

Povinnosť ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín má akciová spoločnosť, spoločnosť s rućením obmedzeným, družstvo aj štátny podnik.  povinná uložiť účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra. Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka sa ukladá do zbierky listín po jej schválení píslušným orgánom.

Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka sa predkladajú na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Podľa § 21 zákona o účtovníctve riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra samostatne alebo ako súčasť výročnej správy akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik, a to do 30 dní po schválení účtovnej závierky.

Účtovná závierka musí byť následne schválená do troch mesiacov od predloženia. Ak v tejto lehote  nie je schválená, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

Ak má právnická osoba povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Ak právnická osoba je povinná vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

Naša cena je 35 EUR a zahŕňa:

  • Konzultáciu
  • Elektronické uloženie listín do obchodného registra
  • Registrácia spoločnosti u správcu dane (DIČ, DPH)
  • Kontrola dokumentov pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra
  • Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia
  • Podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu sro do obchodného registra
  • Elektronické podanie návrhu na zápis s.r.o. / zmeny v s.r.o. do obchodného registra

staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.