Ostatné naše služby

Ponúkame Vám aj tieto služby:

Zápis dopravcov do obchodného registra

Neprehliadnite novelu zákona o cestnej doprave, ktorá upravuje aj ukončenie platnosti koncesných listín a iných povolení na podnikanie. Zápis do obchodného registra za jednotnú konečnú cenu 199 EUR už vrátane súdneho poplatku.

Vymáhanie pohľadávok

Máte problém s vymožením Vašej pohľadávky? Obráťte sa na nás!

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Ocitlo sa Vaše podnikanie v slepej uličke a nahromadili sa Vám Vaše dlhy? Navyše, v niektorých prípadoch je konateľ, resp. ďalšie osoby povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu svojej spoločnosti. inak zodpovedajú za porušenie tejto povinnosti. Prečítajte si viac.

Oddlženie fyzických osôb

Máte dlhy? Oddlženie Vám pomôže zbaviť sa ich!

Likvidácia spoločnosti

Rozhodli ste sa ukončiť Vaše podnikanie? Poradíme Vám ako na to.